College bezoekt zorglandgoed Je Maintiendrai in Oosterwolde

Op vrijdag 6 oktober bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan ons zorglandgoed Je Maintiendrai in Oosterwolde. Zij kregen onder andere een rondleiding op het landgoed. Voorzitter van de stichting Jan van Werven gaf een toelichting op de werkwijze en de activiteiten. Daarnaast werd de koopovereenkomst getekend voor de aankoop van een perceel cultuurgrond.

Zorglandgoed

Zorglandgoed Je Maintiendrai is een zorgboerderij in Oosterwolde op ‘Landgoed Morren’ voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH), psychische problematiek en ouderen die dagbesteding nodig hebben. De zorgboerderij ligt op een landgoed in een prikkelarme omgeving. Cliënten kunnen hier terecht voor een zinvolle dagbesteding. De begeleiders zijn professionals en vrijwilligers, die allen zeer gemotiveerd zijn om goede zorg te bieden. Zij doen dit vanuit een christelijke levensovertuiging.

Koopovereenkomst

Tijdens het bezoek zetten de burgemeester en de voorzitter hun handtekening onder een koopovereenkomst voor de aankoop van een perceel cultuurgrond door de stichting. Het perceel is in eigendom van de gemeente en werd al een aantal jaren door de stichting gebruikt. Op verzoek van de stichting wordt het perceel nu verkocht aan Je Maintiendrai. De stichting wil het perceel gaan gebruiken voor beweiding en hooiland voor geiten en schapen.