…een stukje over Ons

Ons team bestaat uit gediplomeerde begeleiders en vrijwilligers, die allen zeer gemotiveerd zijn om goede zorg te bieden. We doen dit vanuit een christelijke levensovertuiging.

Visie op zorg


Stichting Je Maintiendrai ziet het als haar missie om perspectiefvolle zorg te verlenen aan jongvolwassen NAH-cliënten en eenzame en/of dementerende ouderen (en hun partners) in Oldebroek en omgeving. Hierdoor kunnen zij, met begeleiding, blijven participeren in de samenleving van de lokale gemeenschap.

Jong volwassen NAH-cliënten krijgen met de nodige zorg en begeleiding (weer) een perspectief op hun toekomst. Het streven is, dat ze na verloop van tijd zo volledig mogelijk terugkeren in de maatschappij binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Daarbij worden ze gemotiveerd en weerbaar gemaakt om zelfstandig een zinvol leven te kunnen leiden. Het motto bij het reïntegratieproces voor elkaar met elkaar.

Omdat deze cliënten vaak meer tijd nodig hebben dan de gemiddelde zorgverlener kan bieden worden vrijwilligers betrokken bij de begeleiding en wordt een combinatie gemaakt met de doelgroep van de dementerende oudere (met partner).  Op deze manier wordt de partner (mantelzorger) van de dementerende oudere gedeeltelijk ontlast van de vaak zware zorgtaak.

Eventueel andere hulp vragen beantwoorden (andere activiteiten mogelijk)

Voor een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar (2022) met daarin ook de hoofdlijnen van het beleid verwijzen wij naar het jaarverslag wat gepubliceerd is op de website van Zorgboeren.


De Stichting van Je Maintiendrai wordt gevormd door:

Bestuur:
Wilco Bultman – Voorzitter
Petralien van Oene – Secretaris
Jos de Jongh – Penningmeester
Arjan Koopman – 2e Penningmeester

Zorgcoördinator:
Susan Janssen de Groot

Groepsbegeleidsters:
Jacqueline Docter – Post
Ingrid Stoudam – Van Ommen

Vertrouwenspersoon
Ilse Kloos

Beheerders echtpaar:
Sjaak ten Hove
Willy ten Hove

Vrijwilligers:
We zijn dankbaar voor
de trouwe groep vrijwilligers!

Kom met ons in contact


Snel meer informatie nodig? Bel: 0525 – 656884 of neem contact op via het formulier