Klusdag Je Maintiendrai

Op zaterdag 5 oktober werd stichting Je Maintiendrai blij verrast door een team vrijwilligers (zie foto) dat diverse klussen om en rond de zorgboerderij kwam opknappen. Vanuit geloofsgemeenschap Luctor et Emergo is een oproep gedaan om te komen helpen en deze mooie groep mensen heeft daar gehoor aan gegeven. Daarvan hebben een aantal zich buiten Luctor om beschikbaar gesteld.

Met hun tomeloze inzet en energie hebben ze o.a. meegeholpen aan de verbouw en restauratie van de kippenschuur naar een heus atelier. Verder zijn er heggen geknipt en heeft de zorgboerderij een schoonmaakbeurt gehad. Ondertussen werden de vrijwilligers uiteraard goed verwend met snert en saucijzenbroodjes.

We zijn de vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet en willen hen via deze weg nogmaals hartelijk bedanken. Dankzij jullie heeft Je Maintiendrai weer een stap in zijn ontwikkeling kunnen zetten.